வடிப்பான்கள்

1.5 டன் ஏசி

20 தயாரிப்புகள்

20 தயாரிப்புகளில் 20 1 - 20 காட்டுகிறது

20 தயாரிப்புகளில் 20 1 - 20 காட்டுகிறது
காண்க
சேமி 21%
Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - AC 1.5T SIC 18TTC3-WWAGodrej 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - AC 1.5T SIC 18TTC3-WWA
Godrej Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - AC 1.5T SIC 18TTC3-WWA
விற்பனை விலைRs. 36,490.00 MRP:Rs. 45,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 42%
LG 3 Star (1.5), Split AC, AI Convertible 6-in-1, 2023 ModelLG 3 Star (1.5), Split AC, AI Convertible 6-in-1, 2023 Model
LG LG 3 Star (1.5), Split AC, AI Convertible 6-in-1, 2023 Model
விற்பனை விலைRs. 40,700.00 MRP:Rs. 69,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 45%
LG 1.5 Ton 5 Star AI DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 Cooling, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, 2023 ModelLG 1.5 Ton 5 Star AI DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 Cooling, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, 2023 Model
LG LG 1.5 Ton 5 Star AI DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 Cooling, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, 2023 Model
விற்பனை விலைRs. 47,400.00 MRP:Rs. 85,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 32%
Blue Star 1.5 Ton 3 Star Split Inverter Air Conditioner (IA318PNU)Blue Star 1.5 Ton 3 Star Split Inverter Air Conditioner (IA318PNU)
Blue Star Blue Star 1.5 Ton 3 Star Split Inverter Air Conditioner (IA318PNU)
விற்பனை விலைRs. 42,400.00 MRP:Rs. 62,000.00
கையிருப்பில்
சேமி 20%
Blue Star 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Split AC (100% Copper, Energy Saver, Turbo Cool, Anti-Corrosive Blue Fins for ProtectionBlue Star 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Split AC (100% Copper, Energy Saver, Turbo Cool, Anti-Corrosive Blue Fins for Protection
Blue Star Blue Star 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Split AC (100% Copper, Energy Saver, Turbo Cool, Anti-Corrosive Blue Fins for Protection
விற்பனை விலைRs. 44,200.00 MRP:Rs. 55,000.00
கையிருப்பில்
சேமி 9%
O General 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - ASGG18CPAAO General 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - ASGG18CPAA
O General O General 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - ASGG18CPAA
விற்பனை விலைRs. 50,790.00 MRP:Rs. 55,590.00
கையிருப்பில்
சேமி 25%
Bluestar AC 1.5Ton FD318DNU 3 Star
Blue Star Bluestar AC 1.5Ton FD318DNU 3 Star
விற்பனை விலைRs. 42,000.00 MRP:Rs. 56,000.00
கையிருப்பில்
சேமி 33%
Panasonic 1.5T 3 Star 7-in-1 Convertible Inverter Split AC,Panasonic 1.5T 3 Star 7-in-1 Convertible Inverter Split AC,
Panasonic Panasonic 1.5T 3 Star 7-in-1 Convertible Inverter Split AC,
விற்பனை விலைRs. 39,000.00 MRP:Rs. 57,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 38%
Lloyd Split AC Inverter - 1.5 Ton - 3 Star
Lloyd Lloyd Split AC Inverter - 1.5 Ton - 3 Star
விற்பனை விலைRs. 36,490.00 MRP:Rs. 58,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 36%
Blue Star 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with 4-Way SwingBlue Star 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with 4-Way Swing
Blue Star Blue Star 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with 4-Way Swing
விற்பனை விலைRs. 40,900.00 MRP:Rs. 63,750.00
கையிருப்பில்
சேமி 34%
Bluestar 1.5 Ton 5 Star IA518TNU Inverter Split Air ConditionerBluestar 1.5 Ton 5 Star IA518TNU Inverter Split Air Conditioner
Blue Star Bluestar 1.5 Ton 5 Star IA518TNU Inverter Split Air Conditioner
விற்பனை விலைRs. 48,300.00 MRP:Rs. 73,500.00
கையிருப்பில்
சேமி 36%
Lloyd Split AC 1.5 - 3 Star Crescent (GLS18C3YWADS)Lloyd Split AC 1.5 - 3 Star Crescent (GLS18C3YWADS)
Lloyd Lloyd Split AC 1.5 - 3 Star Crescent (GLS18C3YWADS)
விற்பனை விலைRs. 40,000.00 MRP:Rs. 62,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 44%
LG AI Convertible 5-in-1, 5 Star (1.5) Split AC with Anti Virus Protection (RSNQ19BNZE)LG AI Convertible 5-in-1, 5 Star (1.5) Split AC with Anti Virus Protection (RSNQ19BNZE)
LG LG AI Convertible 5-in-1, 5 Star (1.5) Split AC with Anti Virus Protection (RSNQ19BNZE)
விற்பனை விலைRs. 47,800.00 MRP:Rs. 85,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 13%
Samsung Convertible 5in1 Inverter Split AC AR18CY5ZAGD, 5.00kW (1.5T) 5 StarSamsung Convertible 5in1 Inverter Split AC AR18CY5ZAGD, 5.00kW (1.5T) 5 Star
Samsung Samsung Convertible 5in1 Inverter Split AC AR18CY5ZAGD, 5.00kW (1.5T) 5 Star
விற்பனை விலைRs. 48,000.00 MRP:Rs. 55,490.00
கையிருப்பில்
சேமி 36%
Split AC Inverter - 1.5 - 3 Star Vouge
Lloyd Split AC Inverter - 1.5 - 3 Star Vouge
விற்பனை விலைRs. 38,500.00 MRP:Rs. 59,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 41%
HAIER AIRCONDITIONER 1.5 TON - HSU-18K-PYFR3BE1HAIER AIRCONDITIONER 1.5 TON - HSU-18K-PYFR3BE1
Haier HAIER AIRCONDITIONER 1.5 TON - HSU-18K-PYFR3BE1
விற்பனை விலைRs. 40,000.00 MRP:Rs. 67,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 36%
Voltas 1.5 Ton 3 star split AC - 183 Vectra PrismVoltas 1.5 Ton 3 star split AC - 183 Vectra Prism
Voltas Voltas 1.5 Ton 3 star split AC - 183 Vectra Prism
விற்பனை விலைRs. 43,190.00 MRP:Rs. 67,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 41%
Voltas 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - 183V Vectra PrismVoltas 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - 183V Vectra Prism
Voltas Voltas 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - 183V Vectra Prism
விற்பனை விலைRs. 38,190.00 MRP:Rs. 64,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 32%
டெய்கின் 1.5 டன் 4 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி - FTKY50UV16டெய்கின் 1.5 டன் 4 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி - FTKY50UV16
Daikin டெய்கின் 1.5 டன் 4 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி - FTKY50UV16
விற்பனை விலைRs. 40,000.00 MRP:Rs. 58,400.00
கையிருப்பில்
சேமி 24%
டெய்கின் 1.5 டன் 3 ஸ்டார் ஸ்பில்டு ஏசி - FTL50UV16
Daikin டெய்கின் 1.5 டன் 3 ஸ்டார் ஸ்பில்டு ஏசி - FTL50UV16
விற்பனை விலைRs. 42,000.00 MRP:Rs. 55,600.00
கையிருப்பில்

சமீபத்தில் பார்த்தது