வடிப்பான்கள்

Voltas

7 தயாரிப்புகள்

7 தயாரிப்புகளில் 7 1 - 7 காட்டுகிறது

7 தயாரிப்புகளில் 7 1 - 7 காட்டுகிறது
காண்க
சேமி 41%
VOLTAS 123 Vectra Elegant 1 Ton 3 Star Split AC (Copper Condenser, Anti Dust Filter)VOLTAS 123 Vectra Elegant 1 Ton 3 Star Split AC (Copper Condenser, Anti Dust Filter)
Voltas VOLTAS 123 Vectra Elegant 1 Ton 3 Star Split AC (Copper Condenser, Anti Dust Filter)
விற்பனை விலைRs. 33,700.00 MRP:Rs. 56,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 46%
Voltas 1.5 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 2023 Model,185V Vectra Elite, White)Voltas 1.5 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 2023 Model,185V Vectra Elite, White)
Voltas Voltas 1.5 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 2023 Model,185V Vectra Elite, White)
விற்பனை விலைRs. 40,800.00 MRP:Rs. 75,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 38%
Voltas 1.5 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, LED Display, Anti-dust Filter, 2023 Model, 183 Vectra Elegant, White)Voltas 1.5 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, LED Display, Anti-dust Filter, 2023 Model, 183 Vectra Elegant, White)
Voltas Voltas 1.5 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, LED Display, Anti-dust Filter, 2023 Model, 183 Vectra Elegant, White)
விற்பனை விலைRs. 42,000.00 MRP:Rs. 67,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 37%
Voltas 1 Ton 3 Star, Inverter Split AC123 Vectra Elegant (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode.Voltas 1 Ton 3 Star, Inverter Split AC123 Vectra Elegant (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode.
Voltas Voltas 1 Ton 3 Star, Inverter Split AC123 Vectra Elegant (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode.
விற்பனை விலைRs. 35,300.00 MRP:Rs. 55,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 45%
Voltas 1.5 Ton 3 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 2023 Model, 183V Vectra Prism, White)Voltas 1.5 Ton 3 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 2023 Model, 183V Vectra Prism, White)
Voltas Voltas 1.5 Ton 3 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 2023 Model, 183V Vectra Prism, White)
விற்பனை விலைRs. 36,000.00 MRP:Rs. 64,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 40%
Voltas 1.5 Ton 3 star split AC - 183 Vectra PrismVoltas 1.5 Ton 3 star split AC - 183 Vectra Prism
Voltas Voltas 1.5 Ton 3 star split AC - 183 Vectra Prism
விற்பனை விலைRs. 41,000.00 MRP:Rs. 67,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 45%
Voltas 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - 183V Vectra PrismVoltas 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - 183V Vectra Prism
Voltas Voltas 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - 183V Vectra Prism
விற்பனை விலைRs. 36,000.00 MRP:Rs. 64,990.00
கையிருப்பில்

சமீபத்தில் பார்த்தது