வடிப்பான்கள்

குளிர்சாதன பெட்டி

120 தயாரிப்புகள்

120 தயாரிப்புகளில் 120 1 - 24 காட்டுகிறது

120 தயாரிப்புகளில் 120 1 - 24 காட்டுகிறது
காண்க
சேமி 18%
Haier 185 L Direct Cool Single Door 2 Star Refrigerator HRD-2052BRB-PHaier 185 L Direct Cool Single Door 2 Star Refrigerator HRD-2052BRB-P
Haier Haier 185 L Direct Cool Single Door 2 Star Refrigerator HRD-2052BRB-P
விற்பனை விலைRs. 13,900.00 MRP:Rs. 16,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 27%
Godrej RD Eriopls 180 L 3 Star Refrigerator (52141501SD03336)Godrej RD Eriopls 180 L 3 Star Refrigerator (52141501SD03336)
Godrej Godrej RD Eriopls 180 L 3 Star Refrigerator (52141501SD03336)
விற்பனை விலைRs. 15,300.00 MRP:Rs. 21,090.00
கையிருப்பில்
சேமி 21%
Haier 215 L 3 Star Single Door Refrigerator (HRD-2353BIS-P, Inox Steel)Haier 215 L 3 Star Single Door Refrigerator (HRD-2353BIS-P, Inox Steel)
Haier Haier 215 L 3 Star Single Door Refrigerator (HRD-2353BIS-P, Inox Steel)
விற்பனை விலைRs. 18,100.00 MRP:Rs. 22,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 26%
Haier 205 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer  (Marine Rose, HRD-2263PMR-N)Haier 205 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer  (Marine Rose, HRD-2263PMR-N)
Haier Haier 205 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer (Marine Rose, HRD-2263PMR-N)
விற்பனை விலைRs. 18,500.00 MRP:Rs. 24,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 14%
Whirlpool 192 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator  (Cool Illusia, 215 IMPRO PRM 3S COOL ILLUSIA)Whirlpool 192 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator  (Cool Illusia, 215 IMPRO PRM 3S COOL ILLUSIA)
Whirlpool Whirlpool 192 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator (Cool Illusia, 215 IMPRO PRM 3S COOL ILLUSIA)
விற்பனை விலைRs. 16,300.00 MRP:Rs. 18,850.00
கையிருப்பில்
சேமி 25%
Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer  (Black Calla, HRD-2103PKO-P)Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer  (Black Calla, HRD-2103PKO-P)
Haier Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer (Black Calla, HRD-2103PKO-P)
விற்பனை விலைRs. 17,300.00 MRP:Rs. 22,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 24%
Samsung 385L 2 Star Inverter Frost-Free Convertible 5 In 1 Double Door RefrigeratorSamsung 385L 2 Star Inverter Frost-Free Convertible 5 In 1 Double Door Refrigerator
Samsung Samsung 385L 2 Star Inverter Frost-Free Convertible 5 In 1 Double Door Refrigerator
விற்பனை விலைRs. 49,100.00 MRP:Rs. 64,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 29%
Haier 190 L, 3 Star, Red Dahelia Finish Direct Cool Single Door RefrigeratorHaier 190 L, 3 Star, Red Dahelia Finish Direct Cool Single Door Refrigerator
Haier Haier 190 L, 3 Star, Red Dahelia Finish Direct Cool Single Door Refrigerator
விற்பனை விலைRs. 16,500.00 MRP:Rs. 23,090.00
கையிருப்பில்
சேமி 10%
Samsung 183 L, 3 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D1823RZ/HL, Midnight Blossom Red, Base Stand Drawer)Samsung 183 L, 3 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D1823RZ/HL, Midnight Blossom Red, Base Stand Drawer)
Samsung Samsung 183 L, 3 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D1823RZ/HL, Midnight Blossom Red, Base Stand Drawer)
விற்பனை விலைRs. 18,000.00 MRP:Rs. 19,999.00
கையிருப்பில்
சேமி 18%
Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1824HV/HL, Himalaya poppy Red, Base Stand DrawerSamsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1824HV/HL, Himalaya poppy Red, Base Stand Drawer
Samsung Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1824HV/HL, Himalaya poppy Red, Base Stand Drawer
விற்பனை விலைRs. 18,100.00 MRP:Rs. 21,999.00
கையிருப்பில்
சேமி 25%
Haier 190L 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf In Stunning Red Fire Finish HRD-2101CRF-PHaier 190L 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf In Stunning Red Fire Finish HRD-2101CRF-P
Haier Haier 190L 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf In Stunning Red Fire Finish HRD-2101CRF-P
விற்பனை விலைRs. 15,400.00 MRP:Rs. 20,490.00
கையிருப்பில்
சேமி 20%
Haier 175L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf - HRD-1962PBL-NHaier 175L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf - HRD-1962PBL-N
Haier Haier 175L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf - HRD-1962PBL-N
விற்பனை விலைRs. 15,100.00 MRP:Rs. 18,890.00
கையிருப்பில்
சேமி 35%
Haier 598L Frost Free Inverter Triple Door Side by Side Refrigerator (HRT-683KG, Black Glass, Convertible)Haier 598L Frost Free Inverter Triple Door Side by Side Refrigerator (HRT-683KG, Black Glass, Convertible)
Haier Haier 598L Frost Free Inverter Triple Door Side by Side Refrigerator (HRT-683KG, Black Glass, Convertible)
விற்பனை விலைRs. 95,300.00 MRP:Rs. 147,290.00
கையிருப்பில்
சேமி 22%
Samsung 189L 5 Star, Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR21C2H25UZ/HL,Midnight Blossom Blue) Base Stand Drawer, 2023 ModelSamsung 189L 5 Star, Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR21C2H25UZ/HL,Midnight Blossom Blue) Base Stand Drawer, 2023 Model
Samsung Samsung 189L 5 Star, Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR21C2H25UZ/HL,Midnight Blossom Blue) Base Stand Drawer, 2023 Model
விற்பனை விலைRs. 19,500.00 MRP:Rs. 24,999.00
கையிருப்பில்
சேமி 22%
Samsung 189L 5 Star Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator Appliance (RR21C2H25RZ/HL,Midnight Blossom Red) Base Stand Drawer 2023 ModelSamsung 189L 5 Star Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator Appliance (RR21C2H25RZ/HL,Midnight Blossom Red) Base Stand Drawer 2023 Model
Samsung Samsung 189L 5 Star Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator Appliance (RR21C2H25RZ/HL,Midnight Blossom Red) Base Stand Drawer 2023 Model
விற்பனை விலைRs. 19,500.00 MRP:Rs. 24,999.00
கையிருப்பில்
சேமி 17%
Whirlpool Intellifresh 259L 2 Star Frost Free Double-Door RefrigeratorWhirlpool Intellifresh 259L 2 Star Frost Free Double-Door Refrigerator
Whirlpool Whirlpool Intellifresh 259L 2 Star Frost Free Double-Door Refrigerator
விற்பனை விலைRs. 30,400.00 MRP:Rs. 36,550.00
கையிருப்பில்
சேமி 12%
LG 185 Litres Direct Cool Single Door Refrigerator, 3 Star Rated with Base Drawer (Emerald Lotus)(GL-D201AELD)LG 185 Litres Direct Cool Single Door Refrigerator, 3 Star Rated with Base Drawer (Emerald Lotus)(GL-D201AELD)
LG LG 185 Litres Direct Cool Single Door Refrigerator, 3 Star Rated with Base Drawer (Emerald Lotus)(GL-D201AELD)
விற்பனை விலைRs. 18,300.00 MRP:Rs. 20,699.00
கையிருப்பில்
சேமி 29%
Lloyd Direct Cool 2 Star Refrigerator 216 L Stainless SteelLloyd Direct Cool 2 Star Refrigerator 216 L Stainless Steel
Lloyd Lloyd Direct Cool 2 Star Refrigerator 216 L Stainless Steel
விற்பனை விலைRs. 17,100.00 MRP:Rs. 24,090.00
கையிருப்பில்
சேமி 21%
Haier HRD-1861BBR-N 165 LTR 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator
Haier Haier HRD-1861BBR-N 165 LTR 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator
விற்பனை விலைRs. 12,400.00 MRP:Rs. 15,790.00
கையிருப்பில்
சேமி 20%
IFB Direct Cool Refrigerator 251 L | 4 Star ( ADVANCE-COOL IFBDC-2774IRV )IFB Direct Cool Refrigerator 251 L | 4 Star ( ADVANCE-COOL IFBDC-2774IRV )
IFB IFB Direct Cool Refrigerator 251 L | 4 Star ( ADVANCE-COOL IFBDC-2774IRV )
விற்பனை விலைRs. 22,500.00 MRP:Rs. 28,200.00
கையிருப்பில்
சேமி 21%
IFB 222L, 3 Star, Direct Cool Single Door Refrigerator (METAL-COOL IFBDC-2483FBH)IFB 222L, 3 Star, Direct Cool Single Door Refrigerator (METAL-COOL IFBDC-2483FBH)
IFB IFB 222L, 3 Star, Direct Cool Single Door Refrigerator (METAL-COOL IFBDC-2483FBH)
விற்பனை விலைRs. 20,500.00 MRP:Rs. 25,800.00
கையிருப்பில்
சேமி 12%
IFB 197L, 3 Star, Direct Cool Single Door Refrigerator (METAL-COOL IFBDC-2233FRB)IFB 197L, 3 Star, Direct Cool Single Door Refrigerator (METAL-COOL IFBDC-2233FRB)
IFB IFB 197L, 3 Star, Direct Cool Single Door Refrigerator (METAL-COOL IFBDC-2233FRB)
விற்பனை விலைRs. 18,000.00 MRP:Rs. 20,400.00
கையிருப்பில்
சேமி 12%
IFB 187 L 3 STAR SINGLE DOOR DIRECT COOL REFRIGERATOR (RED - FLOWER)IFB 187 L 3 STAR SINGLE DOOR DIRECT COOL REFRIGERATOR (RED - FLOWER)
IFB IFB 187 L 3 STAR SINGLE DOOR DIRECT COOL REFRIGERATOR (RED - FLOWER)
விற்பனை விலைRs. 16,500.00 MRP:Rs. 18,700.00
கையிருப்பில்
சேமி 29%
Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator, HRD-2103PMD-P ( Marine Dahelia )Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator, HRD-2103PMD-P ( Marine Dahelia )
Haier Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator, HRD-2103PMD-P ( Marine Dahelia )
விற்பனை விலைRs. 19,700.00 MRP:Rs. 27,890.00
கையிருப்பில்

சமீபத்தில் பார்த்தது