வடிப்பான்கள்

Haier

68 தயாரிப்புகள்

68 தயாரிப்புகளில் 68 1 - 24 காட்டுகிறது

68 தயாரிப்புகளில் 68 1 - 24 காட்டுகிறது
காண்க
சேமி 42%
Haier 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, Convertible 7 in 1 Cooling Modes, Antibacterial Filter, 2023 Model White)Haier 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, Convertible 7 in 1 Cooling Modes, Antibacterial Filter, 2023 Model White)
Haier Haier 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, Convertible 7 in 1 Cooling Modes, Antibacterial Filter, 2023 Model White)
விற்பனை விலைRs. 34,500.00 MRP:Rs. 59,000.00
கையிருப்பில்
சேமி 42%
Haier 1 Ton 3 Star Kinouchi Triple Inverter Split Air Conditioner - HSU13K-PYSS3BN-INVHaier 1 Ton 3 Star Kinouchi Triple Inverter Split Air Conditioner - HSU13K-PYSS3BN-INV
Haier Haier 1 Ton 3 Star Kinouchi Triple Inverter Split Air Conditioner - HSU13K-PYSS3BN-INV
விற்பனை விலைRs. 34,500.00 MRP:Rs. 59,000.00
கையிருப்பில்
சேமி 42%
Haier 1 Ton 5 Star 7 in 1 covertible Inverter Split AC, HSU14K-PYFR5BN (Voice Control & Wi-Fi, HEXA Inverter, Frost Self Clean, 100% Grooved Copper, Supersonic Cooling in 10 Secs, 2024 launch)Haier 1 Ton 5 Star 7 in 1 covertible Inverter Split AC, HSU14K-PYFR5BN (Voice Control & Wi-Fi, HEXA Inverter, Frost Self Clean, 100% Grooved Copper, Supersonic Cooling in 10 Secs, 2024 launch)
சேமி 42%
Haier 1.5 Ton 3 Star Kinouchi Triple Inverter Intelli Smart Split Air Conditioner - HSU18K-PYFR3BN-INVHaier 1.5 Ton 3 Star Kinouchi Triple Inverter Intelli Smart Split Air Conditioner - HSU18K-PYFR3BN-INV
Haier Haier 1.5 Ton 3 Star Kinouchi Triple Inverter Intelli Smart Split Air Conditioner - HSU18K-PYFR3BN-INV
விற்பனை விலைRs. 39,800.00 MRP:Rs. 68,500.00
கையிருப்பில்
சேமி 44%
Haier 1.5 Ton 3 Star Triple Inverter+ Split AC (Wifi & Voice Control, Copper, 7-in-1 Convertible, Frost Self Clean, 10 Sec Cooling, 20 mtr Air Flow - HSU50K-PYFW3BN-INV, 2024 Model)Haier 1.5 Ton 3 Star Triple Inverter+ Split AC (Wifi & Voice Control, Copper, 7-in-1 Convertible, Frost Self Clean, 10 Sec Cooling, 20 mtr Air Flow - HSU50K-PYFW3BN-INV, 2024 Model)
சேமி 41%
Haier 1.6 Ton 5 Star Frost Self Clean Inverter Split AC - HSU19K-PYG5BN-INVHaier 1.6 Ton 5 Star Frost Self Clean Inverter Split AC - HSU19K-PYG5BN-INV
Haier Haier 1.6 Ton 5 Star Frost Self Clean Inverter Split AC - HSU19K-PYG5BN-INV
விற்பனை விலைRs. 46,000.00 MRP:Rs. 78,000.00
கையிருப்பில்
சேமி 41%
Haier 1.6 Ton 5 Star Kinouchi Heavy Duty Hexa Inverter Split Air Conditioner - HSU19K-PYSG5BN-INVHaier 1.6 Ton 5 Star Kinouchi Heavy Duty Hexa Inverter Split Air Conditioner - HSU19K-PYSG5BN-INV
Haier Haier 1.6 Ton 5 Star Kinouchi Heavy Duty Hexa Inverter Split Air Conditioner - HSU19K-PYSG5BN-INV
விற்பனை விலைRs. 46,000.00 MRP:Rs. 78,000.00
கையிருப்பில்
சேமி 30%
Haier 10 L Storage Water Geyser (ES10V-VL, White)Haier 10 L Storage Water Geyser (ES10V-VL, White)
Haier Haier 10 L Storage Water Geyser (ES10V-VL, White)
விற்பனை விலைRs. 6,800.00 MRP:Rs. 9,700.00
கையிருப்பில்
சேமி 49%
Haier 140 Centimeter (55) 55S8GT S8 Series Google TV With Far-Field & Micro Dimming Smart LED TV (Grey)Haier 140 Centimeter (55) 55S8GT S8 Series Google TV With Far-Field & Micro Dimming Smart LED TV (Grey)
Haier Haier 140 Centimeter (55) 55S8GT S8 Series Google TV With Far-Field & Micro Dimming Smart LED TV (Grey)
விற்பனை விலைRs. 56,800.00 MRP:Rs. 110,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 23%
Haier 15L சேமிப்பு நீர் ஹீட்டர் - ES15V-VL-F
Haier Haier 15L சேமிப்பு நீர் ஹீட்டர் - ES15V-VL-F
விற்பனை விலைRs. 7,600.00 MRP:Rs. 9,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 33%
Haier 165 cm (65 inch) Ultra HD (4K) LED Smart TV  (65P7GT)Haier 165 cm (65 inch) Ultra HD (4K) LED Smart TV  (65P7GT)
Haier Haier 165 cm (65 inch) Ultra HD (4K) LED Smart TV (65P7GT)
விற்பனை விலைRs. 68,000.00 MRP:Rs. 101,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 20%
Haier 175L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf - HRD-1962PBL-NHaier 175L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf - HRD-1962PBL-N
Haier Haier 175L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf - HRD-1962PBL-N
விற்பனை விலைRs. 15,100.00 MRP:Rs. 18,890.00
கையிருப்பில்
சேமி 26%
Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator  (Red Opal, HRD-2103CRO-P)Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator  (Red Opal, HRD-2103CRO-P)
Haier Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator (Red Opal, HRD-2103CRO-P)
விற்பனை விலைRs. 16,300.00 MRP:Rs. 21,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 25%
Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer  (Black Calla, HRD-2103PKO-P)Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer  (Black Calla, HRD-2103PKO-P)
Haier Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer (Black Calla, HRD-2103PKO-P)
விற்பனை விலைRs. 17,300.00 MRP:Rs. 22,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 29%
Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator, HRD-2103PMD-P ( Marine Dahelia )Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator, HRD-2103PMD-P ( Marine Dahelia )
Haier Haier 190 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator, HRD-2103PMD-P ( Marine Dahelia )
விற்பனை விலைRs. 19,700.00 MRP:Rs. 27,890.00
கையிருப்பில்
சேமி 29%
Haier 190 L, 2 Star, Red Noisettes Finish Direct Cool Single Door RefrigeratorHaier 190 L, 2 Star, Red Noisettes Finish Direct Cool Single Door Refrigerator
Haier Haier 190 L, 2 Star, Red Noisettes Finish Direct Cool Single Door Refrigerator
விற்பனை விலைRs. 15,000.00 MRP:Rs. 20,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 25%
Haier 190L 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf - HRD-2101CMF-PHaier 190L 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf - HRD-2101CMF-P
Haier Haier 190L 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf - HRD-2101CMF-P
விற்பனை விலைRs. 15,400.00 MRP:Rs. 20,490.00
கையிருப்பில்
சேமி 25%
Haier 190L 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf In Stunning Red Fire Finish HRD-2101CRF-PHaier 190L 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf In Stunning Red Fire Finish HRD-2101CRF-P
Haier Haier 190L 1 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Toughened Glass Shelf In Stunning Red Fire Finish HRD-2101CRF-P
விற்பனை விலைRs. 15,400.00 MRP:Rs. 20,490.00
கையிருப்பில்
சேமி 25%
Haier 20 L Solo Microwave Oven (HIL2001MFPH, Black)Haier 20 L Solo Microwave Oven (HIL2001MFPH, Black)
Haier Haier 20 L Solo Microwave Oven (HIL2001MFPH, Black)
விற்பனை விலைRs. 6,400.00 MRP:Rs. 8,500.00
கையிருப்பில்
சேமி 26%
Haier 205 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer  (Marine Rose, HRD-2263PMR-N)Haier 205 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer  (Marine Rose, HRD-2263PMR-N)
Haier Haier 205 L Direct Cool Single Door 3 Star Refrigerator with Base Drawer (Marine Rose, HRD-2263PMR-N)
விற்பனை விலைRs. 18,500.00 MRP:Rs. 24,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 25%
Haier 215 Liters, 3 Star Direct Cool Refrigerator HRD-2353CRO-P
Haier Haier 215 Liters, 3 Star Direct Cool Refrigerator HRD-2353CRO-P
விற்பனை விலைRs. 18,700.00 MRP:Rs. 24,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 21%
Haier 237 L Frost Free Double Door 2 Star Refrigerator  (Silver, HRB-2872BMS-P)Haier 237 L Frost Free Double Door 2 Star Refrigerator  (Silver, HRB-2872BMS-P)
Haier Haier 237 L Frost Free Double Door 2 Star Refrigerator (Silver, HRB-2872BMS-P)
விற்பனை விலைRs. 27,500.00 MRP:Rs. 34,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 25%
Haier 237 Litres, Frost Free Bottom Mount Refrigerator (HRB-2872BGB-P) BlackHaier 237 Litres, Frost Free Bottom Mount Refrigerator (HRB-2872BGB-P) Black
Haier Haier 237 Litres, Frost Free Bottom Mount Refrigerator (HRB-2872BGB-P) Black
விற்பனை விலைRs. 27,200.00 MRP:Rs. 36,490.00
கையிருப்பில்
சேமி 18%
Haier 240 litres 2 Star Double Door Refrigerator, Moon Silver HRF-2902BMS-PHaier 240 litres 2 Star Double Door Refrigerator, Moon Silver HRF-2902BMS-P
Haier Haier 240 litres 2 Star Double Door Refrigerator, Moon Silver HRF-2902BMS-P
விற்பனை விலைRs. 25,700.00 MRP:Rs. 31,490.00
கையிருப்பில்

சமீபத்தில் பார்த்தது