வடிப்பான்கள்

Philips

43 தயாரிப்புகள்

43 தயாரிப்புகளில் 43 1 - 24 காட்டுகிறது

43 தயாரிப்புகளில் 43 1 - 24 காட்டுகிறது
காண்க
சேமி 1%
Philips Dry Iron HD1134/28 with 750 Watts Power, linished Soleplate and Temperature Ready LightPhilips Dry Iron HD1134/28 with 750 Watts Power, linished Soleplate and Temperature Ready Light
Philips Philips Dry Iron HD1134/28 with 750 Watts Power, linished Soleplate and Temperature Ready Light
விற்பனை விலைRs. 990.00 MRP:Rs. 995.00
கையிருப்பில்
சேமி 0%
PHILIPS BT1235/18 Trimmer 60 min Runtime 4 Length Settings  (Maroon)PHILIPS BT1235/18 Trimmer 60 min Runtime 4 Length Settings  (Maroon)
Philips PHILIPS BT1235/18 Trimmer 60 min Runtime 4 Length Settings (Maroon)
விற்பனை விலைRs. 1,190.00 MRP:Rs. 1,195.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
PHILIPS Bt 3302/15 3000 Series Beard Trimmer, Battery PoweredPHILIPS Bt 3302/15 3000 Series Beard Trimmer, Battery Powered
Philips PHILIPS Bt 3302/15 3000 Series Beard Trimmer, Battery Powered
விற்பனை விலைRs. 1,590.00 MRP:Rs. 1,599.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
PHILIPS 3415/15 3000 Series Beard Trimmer, Battery PoweredPHILIPS 3415/15 3000 Series Beard Trimmer, Battery Powered
Philips PHILIPS 3415/15 3000 Series Beard Trimmer, Battery Powered
விற்பனை விலைRs. 1,980.00 MRP:Rs. 1,999.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
Philips Beard Trimmer With 60 Min Runtime and 20 Length Settings BT3435/15Philips Beard Trimmer With 60 Min Runtime and 20 Length Settings BT3435/15
Philips Philips Beard Trimmer With 60 Min Runtime and 20 Length Settings BT3435/15
விற்பனை விலைRs. 2,480.00 MRP:Rs. 2,499.00
கையிருப்பில்
சேமி 0%
Philips HD1182 1000-Watt Teflon Coating Dry IronPhilips HD1182 1000-Watt Teflon Coating Dry Iron
Philips Philips HD1182 1000-Watt Teflon Coating Dry Iron
விற்பனை விலைRs. 1,140.00 MRP:Rs. 1,145.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
PHILIPS BT1230/18 Trimmer 30 min Runtime 4 Length Settings  (Green)PHILIPS BT1230/18 Trimmer 30 min Runtime 4 Length Settings  (Green)
Philips PHILIPS BT1230/18 Trimmer 30 min Runtime 4 Length Settings (Green)
விற்பனை விலைRs. 940.00 MRP:Rs. 945.00
கையிருப்பில்
சேமி 0%
Philips 1000 Watts HP8143/00 Hair Dryer (Pink)Philips 1000 Watts HP8143/00 Hair Dryer (Pink)
Philips Philips 1000 Watts HP8143/00 Hair Dryer (Pink)
விற்பனை விலைRs. 1,090.00 MRP:Rs. 1,095.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
PHILIPS HR 1351/C Blender with Chopping Attachment, 250W (White)PHILIPS HR 1351/C Blender with Chopping Attachment, 250W (White)
Philips PHILIPS HR 1351/C Blender with Chopping Attachment, 250W (White)
விற்பனை விலைRs. 2,480.00 MRP:Rs. 2,495.00
கையிருப்பில்
சேமி 3%
PHILIPS GC487/80 1800 W Garment SteamerPHILIPS GC487/80 1800 W Garment Steamer
Philips PHILIPS GC487/80 1800 W Garment Steamer
விற்பனை விலைRs. 9,650.00 MRP:Rs. 9,995.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
Philips HD4815/01 2-Slice 800-Watt Pop-up Toaster (White)
Philips Philips HD4815/01 2-Slice 800-Watt Pop-up Toaster (White)
விற்பனை விலைRs. 1,880.00 MRP:Rs. 1,895.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
Philips Domestic Appliances HD2288/00 XL Sized Sandwich Maker Black with Metallic FinishPhilips Domestic Appliances HD2288/00 XL Sized Sandwich Maker Black with Metallic Finish
Philips Philips Domestic Appliances HD2288/00 XL Sized Sandwich Maker Black with Metallic Finish
விற்பனை விலைRs. 3,770.00 MRP:Rs. 3,795.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
Philips S1121/45 Cordless Electric Shaver, 3D Pivot & Flex Heads, 27 Comfort Cut Blades, Up to 40 Min of ShavingPhilips S1121/45 Cordless Electric Shaver, 3D Pivot & Flex Heads, 27 Comfort Cut Blades, Up to 40 Min of Shaving
Philips Philips S1121/45 Cordless Electric Shaver, 3D Pivot & Flex Heads, 27 Comfort Cut Blades, Up to 40 Min of Shaving
விற்பனை விலைRs. 2,480.00 MRP:Rs. 2,499.00
கையிருப்பில்
சேமி 9%
Philips Hl7566/00 Aton 500 Juicer (Deep Azure), 500 WattsPhilips Hl7566/00 Aton 500 Juicer (Deep Azure), 500 Watts
Philips Philips Hl7566/00 Aton 500 Juicer (Deep Azure), 500 Watts
விற்பனை விலைRs. 3,470.00 MRP:Rs. 3,795.00
கையிருப்பில்
சேமி 3%
Philips Citrus Press Juicer HR2777/00, 0.5 Litre, 2 Sized Cones for different size fruitPhilips Citrus Press Juicer HR2777/00, 0.5 Litre, 2 Sized Cones for different size fruit
Philips Philips Citrus Press Juicer HR2777/00, 0.5 Litre, 2 Sized Cones for different size fruit
விற்பனை விலைRs. 1,550.00 MRP:Rs. 1,595.00
கையிருப்பில்
சேமி 3%
PHILIPS Citrus Press Juicer HR2788/00, Black & Transparent, MediumPHILIPS Citrus Press Juicer HR2788/00, Black & Transparent, Medium
Philips PHILIPS Citrus Press Juicer HR2788/00, Black & Transparent, Medium
விற்பனை விலைRs. 1,640.00 MRP:Rs. 1,695.00
கையிருப்பில்
சேமி 3%
PHILIPS Citrus Press Juicer HR2799/00, Black & Transparent, LargePHILIPS Citrus Press Juicer HR2799/00, Black & Transparent, Large
Philips PHILIPS Citrus Press Juicer HR2799/00, Black & Transparent, Large
விற்பனை விலைRs. 1,840.00 MRP:Rs. 1,895.00
கையிருப்பில்
சேமி 10%
Philips Essential Air Fryer HD9252/70 with Rapid Air Technology, uses up to 90% less fat, 7 Presets Touch ScreenPhilips Essential Air Fryer HD9252/70 with Rapid Air Technology, uses up to 90% less fat, 7 Presets Touch Screen
Philips Philips Essential Air Fryer HD9252/70 with Rapid Air Technology, uses up to 90% less fat, 7 Presets Touch Screen
விற்பனை விலைRs. 11,680.00 MRP:Rs. 12,995.00
கையிருப்பில்
சேமி 3%
PHILIPS Drip Coffee Maker HD7432/20, 0.6 L, Ideal for 2-7 cups, 750W, Black, MediumPHILIPS Drip Coffee Maker HD7432/20, 0.6 L, Ideal for 2-7 cups, 750W, Black, Medium
Philips PHILIPS Drip Coffee Maker HD7432/20, 0.6 L, Ideal for 2-7 cups, 750W, Black, Medium
விற்பனை விலைRs. 3,770.00 MRP:Rs. 3,895.00
கையிருப்பில்
சேமி 3%
Philips Handheld Garment Steamer GC360/30 - Vertical & Horizontal Steaming, 1200 Watt, up to 22g/min steam, Kills 99.9%* BacteriaPhilips Handheld Garment Steamer GC360/30 - Vertical & Horizontal Steaming, 1200 Watt, up to 22g/min steam, Kills 99.9%* Bacteria
Philips Philips Handheld Garment Steamer GC360/30 - Vertical & Horizontal Steaming, 1200 Watt, up to 22g/min steam, Kills 99.9%* Bacteria
விற்பனை விலைRs. 5,790.00 MRP:Rs. 5,995.00
கையிருப்பில்
சேமி 5%
Philips Viva Collection HR1863/20 2-Litre Juicer (Black/Silver)Philips Viva Collection HR1863/20 2-Litre Juicer (Black/Silver)
Philips Philips Viva Collection HR1863/20 2-Litre Juicer (Black/Silver)
விற்பனை விலைRs. 13,360.00 MRP:Rs. 13,995.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
PHILIPS MG3750/33 MULTI GROOMER SET Grooming Kit 60 min Runtime 10 Length Settings_BlackPHILIPS MG3750/33 MULTI GROOMER SET Grooming Kit 60 min Runtime 10 Length Settings_Black
Philips PHILIPS MG3750/33 MULTI GROOMER SET Grooming Kit 60 min Runtime 10 Length Settings_Black
விற்பனை விலைRs. 3,070.00 MRP:Rs. 3,095.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
Philips 1200 Watts Hair Dryer (Bhc010/10, Black)Philips 1200 Watts Hair Dryer (Bhc010/10, Black)
Philips Philips 1200 Watts Hair Dryer (Bhc010/10, Black)
விற்பனை விலைRs. 1,680.00 MRP:Rs. 1,695.00
கையிருப்பில்
சேமி 1%
Philips HP8643/56 1000 Watts Hair Dryer and Straightener Combo, Miss Fresher's Styling Kit, PurplePhilips HP8643/56 1000 Watts Hair Dryer and Straightener Combo, Miss Fresher's Styling Kit, Purple
Philips Philips HP8643/56 1000 Watts Hair Dryer and Straightener Combo, Miss Fresher's Styling Kit, Purple
விற்பனை விலைRs. 2,470.00 MRP:Rs. 2,495.00
கையிருப்பில்

சமீபத்தில் பார்த்தது