ஜேம்ஸ் & கோ ராமநாதபுரம் கிளையின் 25 ஆம் ஆண்டு வெள்ளிவிழா ஓவியப் போட்டி

முதல் பரிசு 32" TV
இரண்டாம் பரிசு மைக்ரோவேவ் ஓவன்

மூன்றாம் பரிசு வெட்கிரைண்டர்

ஆறுதல் பரிசு மிக்ஸி 25 பேருக்கு

பங்கேற்கும் அனைவருக்கும் நிச்சயப் பரிசு வழங்கப்படும்

வயது வரம்பு: 5 முதல் 15 வரை நீங்கள் வரைந்த ஓவியத்தை 22.12.2022 -ம் தேதிக்குள் ராமநாதபுரம் கிளையில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்

இடம்