வடிப்பான்கள்

இரும்பு பெட்டி

22 தயாரிப்புகள்

22 தயாரிப்புகளில் 22 1 - 22 காட்டுகிறது

22 தயாரிப்புகளில் 22 1 - 22 காட்டுகிறது
காண்க
சேமி 5%
Philips Handheld Garment Steamer GC360/30 - Vertical & Horizontal Steaming, 1200 Watt, up to 22g/min steam, Kills 99.9%* BacteriaPhilips Handheld Garment Steamer GC360/30 - Vertical & Horizontal Steaming, 1200 Watt, up to 22g/min steam, Kills 99.9%* Bacteria
Philips Philips Handheld Garment Steamer GC360/30 - Vertical & Horizontal Steaming, 1200 Watt, up to 22g/min steam, Kills 99.9%* Bacteria
விற்பனை விலைRs. 5,720.00 MRP:Rs. 5,995.00
கையிருப்பில்
சேமி 2%
Philips Dry Iron HD1134/28 with 750 Watts Power, linished Soleplate and Temperature Ready LightPhilips Dry Iron HD1134/28 with 750 Watts Power, linished Soleplate and Temperature Ready Light
Philips Philips Dry Iron HD1134/28 with 750 Watts Power, linished Soleplate and Temperature Ready Light
விற்பனை விலைRs. 980.00 MRP:Rs. 995.00
கையிருப்பில்
சேமி 6%
Philips GC1905 1440-Watt Steam Iron with Spray (Blue)Philips GC1905 1440-Watt Steam Iron with Spray (Blue)
Philips Philips GC1905 1440-Watt Steam Iron with Spray (Blue)
விற்பனை விலைRs. 2,160.00 MRP:Rs. 2,295.00
கையிருப்பில்
சேமி 2%
PHILIPS Classic Dry Iron GC098/30 750W Purple 750 W Dry Iron  (Purple, White)PHILIPS Classic Dry Iron GC098/30 750W Purple 750 W Dry Iron  (Purple, White)
Philips PHILIPS Classic Dry Iron GC098/30 750W Purple 750 W Dry Iron (Purple, White)
விற்பனை விலைRs. 930.00 MRP:Rs. 945.00
கையிருப்பில்
சேமி 9%
PHILIPS HI113 1000 W Dry Iron  (White)PHILIPS HI113 1000 W Dry Iron  (White)
Philips PHILIPS HI113 1000 W Dry Iron (White)
விற்பனை விலைRs. 1,230.00 MRP:Rs. 1,345.00
கையிருப்பில்
சேமி 6%
Philips GC1022 2000-Watt Steam Iron (Pink)Philips GC1022 2000-Watt Steam Iron (Pink)
Philips Philips GC1022 2000-Watt Steam Iron (Pink)
விற்பனை விலைRs. 2,630.00 MRP:Rs. 2,795.00
கையிருப்பில்
சேமி 24%
HAVELLS IRON BOX - TINYO 1250W - PINKHAVELLS IRON BOX - TINYO 1250W - PINK
Havells HAVELLS IRON BOX - TINYO 1250W - PINK
விற்பனை விலைRs. 1,250.00 MRP:Rs. 1,645.00
கையிருப்பில்
சேமி 33%
HAVELLS IRON BOX - AQUILLA AMBER 1000 WHAVELLS IRON BOX - AQUILLA AMBER 1000 W
Havells HAVELLS IRON BOX - AQUILLA AMBER 1000 W
விற்பனை விலைRs. 830.00 MRP:Rs. 1,245.00
கையிருப்பில்
சேமி 38%
HAVELLS IRON BOX - HAWK HEAVY WEIGHT 1100 W BLUEHAVELLS IRON BOX - HAWK HEAVY WEIGHT 1100 W BLUE
Havells HAVELLS IRON BOX - HAWK HEAVY WEIGHT 1100 W BLUE
விற்பனை விலைRs. 1,240.00 MRP:Rs. 1,995.00
கையிருப்பில்
சேமி 31%
HAVELLS IRON BOX - STEALTH BLUE1000 WHAVELLS IRON BOX - STEALTH BLUE1000 W
Havells HAVELLS IRON BOX - STEALTH BLUE1000 W
விற்பனை விலைRs. 990.00 MRP:Rs. 1,445.00
கையிருப்பில்
சேமி 29%
HAVELLS IRON BOX - INSTA ROYAL BLUE 600 WHAVELLS IRON BOX - INSTA ROYAL BLUE 600 W
Havells HAVELLS IRON BOX - INSTA ROYAL BLUE 600 W
விற்பனை விலைRs. 670.00 MRP:Rs. 945.00
கையிருப்பில்
சேமி 3%
பிலிப்ஸ் ஜிசி104/01 1100-வாட் உலர் இரும்புபிலிப்ஸ் ஜிசி104/01 1100-வாட் உலர் இரும்பு
Philips பிலிப்ஸ் ஜிசி104/01 1100-வாட் உலர் இரும்பு
விற்பனை விலைRs. 1,330.00 MRP:Rs. 1,375.00
கையிருப்பில்
சேமி 9%
பானாசோனிக் NI-V100NAARM 1200-வாட் நீராவி இரும்பு (நீலம்)பானாசோனிக் NI-V100NAARM 1200-வாட் நீராவி இரும்பு (நீலம்)
Panasonic பானாசோனிக் NI-V100NAARM 1200-வாட் நீராவி இரும்பு (நீலம்)
விற்பனை விலைRs. 1,630.00 MRP:Rs. 1,795.00
கையிருப்பில்
சேமி 10%
பானாசோனிக் 1550-வாட் நீராவி இரும்பு (NI-P250TTSM, ஆரஞ்சு)பானாசோனிக் 1550-வாட் நீராவி இரும்பு (NI-P250TTSM, ஆரஞ்சு)
Panasonic பானாசோனிக் 1550-வாட் நீராவி இரும்பு (NI-P250TTSM, ஆரஞ்சு)
விற்பனை விலைRs. 2,140.00 MRP:Rs. 2,365.00
கையிருப்பில்
சேமி 10%
பிலிப்ஸ் 750 W உலர் இரும்பு (PHPIB-GC090/20, நீலம்) பிலிப்ஸ் 750 W உலர் இரும்பு (PHPIB-GC090/20, நீலம்)
Philips பிலிப்ஸ் 750 W உலர் இரும்பு (PHPIB-GC090/20, நீலம்)
விற்பனை விலைRs. 740.00 MRP:Rs. 825.00
கையிருப்பில்
சேமி 0%
பிலிப்ஸ் 750-வாட் HV-பூசப்பட்ட உலர் இரும்பு (PHPIB-GC101)பிலிப்ஸ் 750-வாட் HV-பூசப்பட்ட உலர் இரும்பு (PHPIB-GC101)
Philips பிலிப்ஸ் 750-வாட் HV-பூசப்பட்ட உலர் இரும்பு (PHPIB-GC101)
விற்பனை விலைRs. 1,070.00 MRP:Rs. 1,075.00
கையிருப்பில்
சேமி 6%
பிலிப்ஸ் 1200-வாட் நீராவி இரும்பு (PHPIB-GC1015/70 , பச்சை ) பிலிப்ஸ் 1200-வாட் நீராவி இரும்பு (PHPIB-GC1015/70 , பச்சை )
Philips பிலிப்ஸ் 1200-வாட் நீராவி இரும்பு (PHPIB-GC1015/70 , பச்சை )
விற்பனை விலைRs. 1,690.00 MRP:Rs. 1,795.00
கையிருப்பில்
சேமி 2%
பிலிப்ஸ் 750W உலர் இரும்பு (PHPIB-GC102) பிலிப்ஸ் 750W உலர் இரும்பு (PHPIB-GC102)
Philips பிலிப்ஸ் 750W உலர் இரும்பு (PHPIB-GC102)
விற்பனை விலைRs. 1,070.00 MRP:Rs. 1,095.00
கையிருப்பில்
சேமி 2%
பிலிப்ஸ் 1000-வாட் உலர் இரும்பு (PHPIB-GC103/02) பிலிப்ஸ் 1000-வாட் உலர் இரும்பு (PHPIB-GC103/02)
Philips பிலிப்ஸ் 1000-வாட் உலர் இரும்பு (PHPIB-GC103/02)
விற்பனை விலைRs. 1,170.00 MRP:Rs. 1,195.00
கையிருப்பில்
சேமி 0%
பிலிப்ஸ் 1100-வாட் உலர் இரும்பு (PHPIB-GC157/02, வெள்ளை/நீலம்) பிலிப்ஸ் 1100-வாட் உலர் இரும்பு (PHPIB-GC157/02, வெள்ளை/நீலம்)
Philips பிலிப்ஸ் 1100-வாட் உலர் இரும்பு (PHPIB-GC157/02, வெள்ளை/நீலம்)
விற்பனை விலைRs. 1,470.00 MRP:Rs. 1,475.00
கையிருப்பில்
சேமி 4%
பிலிப்ஸ் ஹெவி வெயிட் 1000-வாட் உலர் இரும்பு (PHPIB-GC181/80 , கருப்பு) பிலிப்ஸ் ஹெவி வெயிட் 1000-வாட் உலர் இரும்பு (PHPIB-GC181/80 , கருப்பு)
சேமி 7%
பிலிப்ஸ் 1440-வாட் நீராவி இரும்புடன் தெளிப்பு (PHPIB-GC1905, நீலம்) பிலிப்ஸ் 1440-வாட் நீராவி இரும்புடன் தெளிப்பு (PHPIB-GC1905, நீலம்)

சமீபத்தில் பார்த்தது