வடிப்பான்கள்

ஏர் கண்டிஷனர்

36 தயாரிப்புகள்

36 தயாரிப்புகளில் 36 1 - 24 காட்டுகிறது

36 தயாரிப்புகளில் 36 1 - 24 காட்டுகிறது
காண்க
சேமி 41%
VOLTAS 123 Vectra Elegant 1 Ton 3 Star Split AC (Copper Condenser, Anti Dust Filter)VOLTAS 123 Vectra Elegant 1 Ton 3 Star Split AC (Copper Condenser, Anti Dust Filter)
Voltas VOLTAS 123 Vectra Elegant 1 Ton 3 Star Split AC (Copper Condenser, Anti Dust Filter)
விற்பனை விலைRs. 33,700.00 MRP:Rs. 56,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 41%
Voltas 1.5 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 2023 Model,185V Vectra Elite, White)Voltas 1.5 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 2023 Model,185V Vectra Elite, White)
Voltas Voltas 1.5 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 2023 Model,185V Vectra Elite, White)
விற்பனை விலைRs. 44,500.00 MRP:Rs. 75,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 38%
Voltas 1.5 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, LED Display, Anti-dust Filter, 2023 Model, 183 Vectra Elegant, White)Voltas 1.5 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, LED Display, Anti-dust Filter, 2023 Model, 183 Vectra Elegant, White)
Voltas Voltas 1.5 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, LED Display, Anti-dust Filter, 2023 Model, 183 Vectra Elegant, White)
விற்பனை விலைRs. 42,000.00 MRP:Rs. 67,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 40%
Voltas 1.5 Ton 3 star split AC - 183 Vectra PrismVoltas 1.5 Ton 3 star split AC - 183 Vectra Prism
Voltas Voltas 1.5 Ton 3 star split AC - 183 Vectra Prism
விற்பனை விலைRs. 41,000.00 MRP:Rs. 67,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 45%
Voltas 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - 183V Vectra PrismVoltas 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - 183V Vectra Prism
Voltas Voltas 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC - 183V Vectra Prism
விற்பனை விலைRs. 36,000.00 MRP:Rs. 64,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 10%
SAMSUNG WindFree 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 5 Star Inverter Split Smart AC with 4-Way Swing (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY5ANWK)SAMSUNG WindFree 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 5 Star Inverter Split Smart AC with 4-Way Swing (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY5ANWK)
Samsung SAMSUNG WindFree 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 5 Star Inverter Split Smart AC with 4-Way Swing (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY5ANWK)
விற்பனை விலைRs. 55,900.00 MRP:Rs. 61,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 10%
SAMSUNG WindFree 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split Smart AC with 4-Way Swing (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY3ANWK)SAMSUNG WindFree 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split Smart AC with 4-Way Swing (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY3ANWK)
Samsung SAMSUNG WindFree 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split Smart AC with 4-Way Swing (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY3ANWK)
விற்பனை விலைRs. 45,800.00 MRP:Rs. 50,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 11%
SAMSUNG 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC with Copper Anti bacterial Filter (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY5ZAWK)SAMSUNG 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC with Copper Anti bacterial Filter (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY5ZAWK)
Samsung SAMSUNG 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC with Copper Anti bacterial Filter (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY5ZAWK)
விற்பனை விலைRs. 51,000.00 MRP:Rs. 56,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 13%
SAMSUNG 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with Anti Bacterial Copper Filter Plus (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY3ZAWK)SAMSUNG 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with Anti Bacterial Copper Filter Plus (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY3ZAWK)
Samsung SAMSUNG 5 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with Anti Bacterial Copper Filter Plus (2023 Model, Copper Condenser, AR18CY3ZAWK)
விற்பனை விலைRs. 41,100.00 MRP:Rs. 46,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 29%
Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC with Temperature Sensors (2024 Model, Copper Condenser, CS/CU-EU18AKY5XF)
Panasonic Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC with Temperature Sensors (2024 Model, Copper Condenser, CS/CU-EU18AKY5XF)
விற்பனை விலைRs. 47,500.00 MRP:Rs. 66,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 35%
Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with Temperature Sensors (Copper Condenser, CS/CU-EU18AKY3F)Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with Temperature Sensors (Copper Condenser, CS/CU-EU18AKY3F)
Panasonic Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with Temperature Sensors (Copper Condenser, CS/CU-EU18AKY3F)
விற்பனை விலைRs. 38,000.00 MRP:Rs. 58,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 28%
Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 5 Star Inverter Split Smart AC with AI Mode (Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY5FM)Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 5 Star Inverter Split Smart AC with AI Mode (Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY5FM)
Panasonic Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 5 Star Inverter Split Smart AC with AI Mode (Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY5FM)
விற்பனை விலைRs. 43,000.00 MRP:Rs. 59,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 34%
Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 3 Star Inverter Split AC with Anti Dust FIlter (2024 Model, Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY3F)
Panasonic Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 3 Star Inverter Split AC with Anti Dust FIlter (2024 Model, Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY3F)
விற்பனை விலைRs. 35,000.00 MRP:Rs. 52,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 8%
O ஜெனரல் 2.0 டன் 5 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்ப்ளிட் ஏசி - ASGG24CGTBO ஜெனரல் 2.0 டன் 5 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்ப்ளிட் ஏசி - ASGG24CGTB
O General O ஜெனரல் 2.0 டன் 5 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்ப்ளிட் ஏசி - ASGG24CGTB
விற்பனை விலைRs. 78,600.00 MRP:Rs. 85,260.00
கையிருப்பில்
சேமி 32%
Lloyd AC 1.5 Ton GLS18I5FOGEW 5 Star Inverter Split AC
Lloyd Lloyd AC 1.5 Ton GLS18I5FOGEW 5 Star Inverter Split AC
விற்பனை விலைRs. 45,300.00 MRP:Rs. 66,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 37%
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split Air ConditionerLloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split Air Conditioner
Lloyd Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split Air Conditioner
விற்பனை விலைRs. 37,000.00 MRP:Rs. 58,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 33%
LG 3 Star (1.0 Ton) Split Inverter AC, AI Convertible 6-in-1, Anti Virus Protection, 2024 ModelLG 3 Star (1.0 Ton) Split Inverter AC, AI Convertible 6-in-1, Anti Virus Protection, 2024 Model
LG LG 3 Star (1.0 Ton) Split Inverter AC, AI Convertible 6-in-1, Anti Virus Protection, 2024 Model
விற்பனை விலைRs. 38,900.00 MRP:Rs. 57,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 52%
LG 1.5 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, Super Convertible 5-in-1 Cooling, HD Filter with Anti-Virus Protection, 2023 ModelLG 1.5 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, Super Convertible 5-in-1 Cooling, HD Filter with Anti-Virus Protection, 2023 Model
LG LG 1.5 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, Super Convertible 5-in-1 Cooling, HD Filter with Anti-Virus Protection, 2023 Model
விற்பனை விலைRs. 38,000.00 MRP:Rs. 78,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 40%
Haier 1.6 Ton 5 Star Kinouchi Heavy Duty Hexa Inverter Split Air Conditioner - HSU19K-PYSG5BN-INVHaier 1.6 Ton 5 Star Kinouchi Heavy Duty Hexa Inverter Split Air Conditioner - HSU19K-PYSG5BN-INV
Haier Haier 1.6 Ton 5 Star Kinouchi Heavy Duty Hexa Inverter Split Air Conditioner - HSU19K-PYSG5BN-INV
விற்பனை விலைRs. 46,500.00 MRP:Rs. 78,000.00
கையிருப்பில்
சேமி 43%
Haier 1.5 Ton 3 Star Triple Inverter+ Split AC (Wifi & Voice Control, Copper, 7-in-1 Convertible, Frost Self Clean, 10 Sec Cooling, 20 mtr Air Flow - HSU50K-PYFW3BN-INV, 2024 Model)Haier 1.5 Ton 3 Star Triple Inverter+ Split AC (Wifi & Voice Control, Copper, 7-in-1 Convertible, Frost Self Clean, 10 Sec Cooling, 20 mtr Air Flow - HSU50K-PYFW3BN-INV, 2024 Model)
சேமி 41%
Haier 1 Ton 5 Star 7 in 1 covertible Inverter Split AC, HSU14K-PYFR5BN (Voice Control & Wi-Fi, HEXA Inverter, Frost Self Clean, 100% Grooved Copper, Supersonic Cooling in 10 Secs, 2024 launch)Haier 1 Ton 5 Star 7 in 1 covertible Inverter Split AC, HSU14K-PYFR5BN (Voice Control & Wi-Fi, HEXA Inverter, Frost Self Clean, 100% Grooved Copper, Supersonic Cooling in 10 Secs, 2024 launch)
சேமி 27%
Godrej SIC 18ITC5-WYS 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC CopperGodrej SIC 18ITC5-WYS 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC Copper
Godrej Godrej SIC 18ITC5-WYS 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC Copper
விற்பனை விலைRs. 39,890.00 MRP:Rs. 54,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 24%
Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (AC 1.5T SIC 18TTC3-GWD, White)Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (AC 1.5T SIC 18TTC3-GWD, White)
Godrej Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (AC 1.5T SIC 18TTC3-GWD, White)
விற்பனை விலைRs. 34,700.00 MRP:Rs. 45,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 33%
டெய்கின் 1.5 டன் 4 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி - FTKY50UV16டெய்கின் 1.5 டன் 4 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி - FTKY50UV16
Daikin டெய்கின் 1.5 டன் 4 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி - FTKY50UV16
விற்பனை விலைRs. 38,900.00 MRP:Rs. 58,400.00
கையிருப்பில்

சமீபத்தில் பார்த்தது