வடிப்பான்கள்

1.0 டன் ஏசி

8 தயாரிப்புகள்

8 தயாரிப்புகளில் 8 1 - 8 காட்டுகிறது

8 தயாரிப்புகளில் 8 1 - 8 காட்டுகிறது
காண்க
சேமி 28%
Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 5 Star Inverter Split Smart AC with AI Mode (Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY5FM)Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 5 Star Inverter Split Smart AC with AI Mode (Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY5FM)
Panasonic Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 5 Star Inverter Split Smart AC with AI Mode (Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY5FM)
விற்பனை விலைRs. 43,000.00 MRP:Rs. 59,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 27%
டெய்கின் 1 டன் 5 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்ப்ளிட் ஏசி - FTKM35UV16
Daikin டெய்கின் 1 டன் 5 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஸ்ப்ளிட் ஏசி - FTKM35UV16
விற்பனை விலைRs. 40,500.00 MRP:Rs. 55,500.00
கையிருப்பில்
சேமி 41%
VOLTAS 123 Vectra Elegant 1 Ton 3 Star Split AC (Copper Condenser, Anti Dust Filter)VOLTAS 123 Vectra Elegant 1 Ton 3 Star Split AC (Copper Condenser, Anti Dust Filter)
Voltas VOLTAS 123 Vectra Elegant 1 Ton 3 Star Split AC (Copper Condenser, Anti Dust Filter)
விற்பனை விலைRs. 33,700.00 MRP:Rs. 56,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 34%
Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 3 Star Inverter Split AC with Anti Dust FIlter (2024 Model, Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY3F)
Panasonic Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 3 Star Inverter Split AC with Anti Dust FIlter (2024 Model, Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY3F)
விற்பனை விலைRs. 35,000.00 MRP:Rs. 52,900.00
கையிருப்பில்
சேமி 41%
Haier 1 Ton 5 Star 7 in 1 covertible Inverter Split AC, HSU14K-PYFR5BN (Voice Control & Wi-Fi, HEXA Inverter, Frost Self Clean, 100% Grooved Copper, Supersonic Cooling in 10 Secs, 2024 launch)Haier 1 Ton 5 Star 7 in 1 covertible Inverter Split AC, HSU14K-PYFR5BN (Voice Control & Wi-Fi, HEXA Inverter, Frost Self Clean, 100% Grooved Copper, Supersonic Cooling in 10 Secs, 2024 launch)
சேமி 33%
LG 3 Star (1.0 Ton) Split Inverter AC, AI Convertible 6-in-1, Anti Virus Protection, 2024 ModelLG 3 Star (1.0 Ton) Split Inverter AC, AI Convertible 6-in-1, Anti Virus Protection, 2024 Model
LG LG 3 Star (1.0 Ton) Split Inverter AC, AI Convertible 6-in-1, Anti Virus Protection, 2024 Model
விற்பனை விலைRs. 38,900.00 MRP:Rs. 57,990.00
கையிருப்பில்
சேமி 24%
Blue Star 1 Ton 3 Star Split AC - BS-FB312DNU
Blue Star Blue Star 1 Ton 3 Star Split AC - BS-FB312DNU
விற்பனை விலைRs. 35,000.00 MRP:Rs. 46,250.00
கையிருப்பில்
சேமி 23%
டெய்கின் 1.0 டன் 3 ஸ்டார் ஸ்பில்டு ஏசி - FTL35UV16
Daikin டெய்கின் 1.0 டன் 3 ஸ்டார் ஸ்பில்டு ஏசி - FTL35UV16
விற்பனை விலைRs. 35,300.00 MRP:Rs. 46,000.00
கையிருப்பில்

சமீபத்தில் பார்த்தது